Binnenbandletsel knie

Letsel van de mediale collaterale band MCL

Letsel van de binnenband van de knie wordt ook wel MCL (mediaal collateraal ligament) verstuiking genoemd. Mediaal wil aangeven de locatie van de knieband. Mediaal = binnenzijde. Dus mediaal collateraal ligament is de knieband aan de binnenzijde van het kniegewricht.

Bij verdraaiing van de knie kan de binnenband oprekken of scheuren.

Letsel van deze band kan een instabiel gevoel geven bij zijdelingse bewegingen of draaiingen in het kniegewricht. Vroegtijdig vaststellen van deze blessure is cruciaal, omdat de band bij een juiste behandeling volledig kan genezen.

Binnenste knieband, ligt buiten het gewrichtskapsel

Klachten

Pijn aan de binnenzijde van de knie na een trauma (ongeval), is de meest voorkomende klacht. Vaak is er sprake van een direct inwerkend trauma. In de eerste dagen na het trauma, voelt de knie pijnlijk en stijf aan en kunnen er bewegingsbeperkingen zijn. Bij forse verrekkingen of scheuringen, kan het zijn dat het niet mogelijk is te steunen op het kniegewricht.

Dit zijn voornamelijk klachten in de acute fase ofwel de eerste dagen na een trauma. Bij kleinere verrekkingen of blessures zijn de klachten minder duidelijk aanwezig. Omdat hierbij de knie vaak wel te belasten is, kan een gevoel van instabiliteit aanwezig zijn. De klachten nemen aanvankelijk snel af, waardoor niet alle blessures aan de binnenband juist behandeld worden. Maar een binnenbandletsel dat niet juist herstelt, kan in de toekomst forse instabiliteitsklachten geven. Sport-, werk- of dagelijkse activiteiten kunnen dan niet klachtenvrij uitgevoerd worden. Voornamelijk activiteiten met zijdelingse bewegingen en draaiingen geven problemen. Sporten kan hierdoor zelfs niet meer mogelijk zijn.

Daarnaast wordt een binnenbandletsel vaak in combinatie met ander letsel gezien, zoals een meniscusscheur en/of scheuring van de voorste kruisband

Klachten beeld

  • Direct trauma aan de buitenzijde van de knie
  • Verdraaiing van de knie
  • Pijn, duidelijk te lokaliseren aan de binnenzijde
  • Instabiel gevoel bij zijdelingse activiteiten
  • Vocht

Binnenste knieband en spieren van het kniegewricht

Anatomie

De binnenband bevindt zich aan de binnenzijde van de knie. De functie van een knieband is bovenbeen en scheenbeen bij elkaar te houden en daardoor te zorgen voor zijdelingse stabiliteit. De binnenband zit vast op het bovenbeen (femur) en op het scheenbeen (tibia).

De binnenband is een band die eigenlijk bestaat uit twee banden. Die liggen in de verschillende lagen van het kapsel van de knie.

De binnenzijde van de knie bestaat uit 3 verschillende lagen. De bovenste laag wordt gevormd door de spieren die aan de binnenzijde van de knie vasthechten. In de middelste laag bevindt zich de MCL, aan deze laag hecht ook de binnenband van de knieschijf (patella). De diepste laag heeft een dieper gelegen MCL welke minder lang is. In de diepste laag bevinden zich ook structuren die verbonden zijn met het kapsel van de achterzijde van de knie.

De binnenband bevindt zich niet in het gewrichtskapsel. Letsel van de binnenband geeft daarom geen blauwkleuring of verdikking van het kniegewricht.

Vaak wordt binnenbandletsel in combinatie gezien met ander letsel. Zoals letsel van de voorste kruisband of meniscusletsel.

Bij bandletsel van de knie, zowel aan de binnenband als de buitenband, worden 3 gradaties onderscheiden.

  1. Enkele vezels van de band zijn opgerekt. De band kan nog steeds zijn stabiliserende functie uitoefenen. Er is pijn aanwezig, maar geen instabiliteitsklachten
  2. Er zijn meerdere vezels gescheurd. Dit wordt ook wel een gedeeltelijke scheur genoemd. Pijn is aanwezig met matige instabiliteit.
  3. Volledige scheur van de band. De knieband kan zijn stabiliserende functie niet meer uitoefenen. Er is sprake van forse instabiliteit.

Oorzaak

Letsel ontstaat door een plotselinge zijdelingse beweging van de knie. Dit kan komen door een val, verdraaiing of een direct inwerkend trauma. Deze plotselinge beweging kan leiden tot een verrekking of een (gedeeltelijke) scheuring van de binnenband. Letsel aan de binnenband komt voor op alle leeftijden, maar voornamelijk bij mensen die een sport beoefenen waarbij veel gedraaid moet worden. Zoals voetbal, hockey, korfbal en zaalsporten

Onderzoek

Lichamelijk onderzoek en anamnese (vraag gesprek) zijn van groot belang bij het stellen van een diagnose. De beweging van het trauma is van belang om een indicatie te krijgen van de structuren die zijn aangedaan. Is de knie naar binnen of naar buiten “geklapt” of is er sprake geweest van een verdraaiing.

Vaak wordt gesteld dat door vocht in de knie onderzoek niet zinvol is. Dit omdat door het vocht de structuren tijdens een beeldvormend onderzoek minder goed zichtbaar zijn. Maar toch is een dikke knie goed te onderzoeken in een lichamelijk onderzoek. Na een lichamelijk onderzoek kan met relatief goede zekerheid conclusies getrokken worden over het letsel en welke structuren beschadigd zijn.

Vaak wordt een combinatieletsel gezien van verschillende structuren in de knie. Het bandletsel is op dat moment het meest bepalend voor het behandeltraject.

Om een indicatie te krijgen van de ernst van het letsel in graden, wordt de zogenaamde valgusstresstest gebruikt. Deze test laat zien hoeveel speling er op de binnenband is.

Behandeling

Vroegdiagnostiek en het stellen van een juiste diagnose, is van belang voor behandeling, herstel van het letsel en de prognose van (sport)activiteiten. Met vroegdiagnostiek wordt bedoeld binnen 2 weken.

Graad A: herstelt vanzelf binnen 4-6 weken.

Graad B,C en D: herstellen niet vanzelf. Hierbij is van belang binnen 2 weken te behandelen door middel van een brace.

Deze brace moet 6 weken lang 24 uur per dag gedragen worden. Dus ook in bed en onder de douche, juist omdat op die momenten veel draaiing in de knie plaatsvindt. Door de brace krijgt de binnenband tijd om goed te herstellen. De binnenband kan dan op termijn zijn stabiliserende functie weer volledig terugkrijgen.

Als letsel in graad B, C en D niet juist of op tijd behandeld wordt, blijven er altijd instabiliteitsklachten aanwezig tijdens (sport)activiteiten. Graad B en C letsel, niet juist of tijdig behandelt, kan in de toekomst nog wel vaak worden opgevangen door een brace tijdens de belastende activiteiten zoals sport of werk.

Graad D letsel wat niet goed behandeld of hersteld is, geeft veel klachten. Hierdoor kan een eventuele operatie noodzakelijk zijn voor herstel van de knieband. Na een eventuele operatie, moet men 6 weken met krukken lopen. Daarbij mag het been gedeeltelijk worden belast. Daarnaast krijgt men een afneembare spalk mee. Deze kan worden afgedaan om de oefeningen uit te voeren. Na één week wordt gestart met fysiotherapie, gericht op revalidatie van het letsel. Het totale revalidatietraject duurt tussen de 6-12 maanden.