Kniebanden

Als we het over kniebanden hebben, dan bedoelen we hiermee meestal de binnenste en de buitenste knieband. Beide kniebanden bevinden zich aan de zijkant van de knie; de één aan de binnenkant en de ander aan de buitenkant.

De kniebanden hebben als hoofddoel zijdelingse stabiliteit te geven aan het kniegewricht. In termen van de knie wordt voornamelijk gesproken over een valgus– of varus beweging. Dit wil zeggen;

  • Valgus: X-knie beweging. Hierbij valt de binnenkant van de knie naar binnen.
  • Varus: O-knie beweging. Hierbij valt de knie meer naar buiten.

De termen “X-benen” en “O-benen” zijn hiervan afgeleid.

knie-2

De binnenband houdt voornamelijk de valgus beweging tegen. Deze voorkomt dus dat je een extreme X-knie krijgt. Daarnaast heeft de binnenste knieband nog een functie om de rotatie van de knie te stabiliseren. Deze functie verminderd als de knie een grotere kniebuiging maakt.

De buitenband houdt voornamelijk de valrus beweging tegen. Deze voorkomt dus dat je een extreme O-knie krijgt. Daarnaast zorgt evenals de binnenste knieband, de buitenste knieband ook voor stabiliteit tijdens rotatie.

De kniebanden kunnen opgerekt worden of afscheuren bij een plotselinge zijdelingse beweging van de knie. Voornamelijk bij een val, verdraaiing of sportblessure.

Anatomie

Aan de binnenzijde van de knie zijn drie lagen te onderscheiden.

  • De bovenste laag wordt gevormd door de spieren die aan de binnenzijde van de knie vasthechten.
  • In de middelste laag bevindt zich de binnenband (mediale band) van de knie. Deze loopt tot ongeveer 4 cm onder en boven de gewrichtsspleet. De gewrichtsspleet is de spleet tussen het bovenbeen en onderbeen en eenvoudig te voelen waardoor deze structuur vaak als referentie wordt gebruikt in het lichamelijk onderzoek.
  • De diepste laag heeft een dieper gelegen binnenband die minder lang is. Deze diepe band heeft tevens een overlap met de zogenaamde achterste knieband (niet te verwarren met achterste  kruisband). Deze zogenaamde achterste band wordt ook wel POL (posterior oblique ligament) genoemd en is een samenvoeging van verschillende banden en peesvezels aan de achter en binnenzijde van de knie. Zoals de uitloop van de vezels van de hamstring spier.

Deze achterste band is nog relatief onbekend maar door recente onderzoeken wordt de relevantie hiervan, ook in combinatie met de binnenband, steeds duidelijker

mediale_knie-met-spieren

Binnenzijde van het kniegewricht

Aan de buitenzijde (laterale zijde) van de knie bevinden zich ook verschillende structuren die een rol spelen in de stabiliteit. De buitenband (laterale band) vervult hierin samen met verschillende spieren  een belangrijke rol.

De zijdelingse stabiliteit die door de binnen- en buitenband wordt verzorgd wordt vaak gecombineerd met de spieren die zich meer achterin de knie bevinden. De bekendste spieren zijn de hamstringspieren en de pees van de m. popliteus. 

posterolaterale-hoek

Buitenzijde van het kniegewricht