De kruisbanden

In de knie zitten twee kruisbanden, deze lopen vanaf het scheenbeen naar het bovenbeen. Doordat ze kruislings verlopen worden ze kruisbanden genoemd. Je hebt de zogenaamde:

  • Voorste kruisband
  • Achterste kruisband

Deze benaming is gemaakt aan de hand van het verloop van deze kruisbanden, de voorste kruisband ligt voor de achterste. (gekeken van de voorzijde van het lichaam)

De kruisbanden liggen in het gewrichtskapsel en zijn de sterkste banden van de knie.

De kruisbanden hebben verschillende functies

  • Ze houden het scheenbeen en bovenbeen bij elkaar
  • Bij iedere stand van de knie staat een gedeelte van de kruisband onder spanning en een gedeelte heeft op dat moment wat ontspanning.
  • Ze geven stabiliteit van de knie in voor-achterwaartse richting
  • De kruisbanden dragen nog bij aan de stabiliteit van de zijdelingse en rotatoire stabiliteit.

Kruisbanden in het linker kniegewricht

De achterste kruisband is de sterkste band van het kniegewricht en is de belangrijkste stabilisator tussen het bovenbeen en het onderbeen.

De voorste kruisband heeft als belangrijkste functie het beperken van de beweging van het onderbeen naar voren toe ten opzichte van het bovenbeen. De achterste kruisband heeft als belangrijkste functie het beperken van de beweging van het onderbeen naar achteren ten opzichte van het bovenbeen. Ze zorgen er dus voor dat het onderbeen niet naar voren of achteren kan “verschuiven”.

De achterzijde van de knie met de kruisbanden (linker knie van achteren)