Belasting en belastbaarheid van het kniegewricht

Pijnklachten of blessures aan het kniegewricht worden altijd veroorzaakt door een verstoord evenwicht (disbalans) tussen belasting en belastbaarheid. Een duidelijk voorbeeld daarvan is een plotselinge verdraaiing van de knie. Als de belasting te hoog wordt (overbelasting) en/of de kniebelastbaarheid is te laag, dan beschadigt of scheurt het weefsel. Dat wordt als acute pijn gevoeld. Een dergelijk trauma kan ook het gevolg zijn van een val of ongeluk.

Klachten die in de loop van de tijd ontstaan, zijn ook het gevolg van overbelasting. Dat is echter minder goed te herkennen. De oorzaak hiervan kan liggen in een periode van verlaagde belastbaarheid of juist een periode van overbelasting.

Een verlaagde belastbaarheid ontstaat bijvoorbeeld door ziekte, een periode zonder training of door stress. Overbelasting kan ontstaan door verandering in werk, training, verbouwing. Of als gevolg van veranderde omgevingsfactoren zoals schoeisel. Bijvoorbeeld veel knieblessures in het korfballen worden gezien in de periode dat de training van het grasveld naar de zaal is verplaatst. Deze ondergrond heeft meer impact op het kniegewricht dan het zachte gras. Deze wisseling tussen binnen en buiten sporten speelt bij meerdere sporten een rol in de ontwikkeling van blessures.

Doordat zoveel omgevingsfactoren mee kunnen spelen, is een duidelijke oorzaak soms lastig te achterhalen. Daarbij speelt dat het lichaam een ontzettend goed eigen mechanisme heeft om veranderingen op te vangen. Het past zich aan. Dit kan dan ook de onderliggende oorzaak van knieklachten zijn. Pijn elders in het lichaam wordt gepareerd door een andere stand of houding aan te nemen. Voornamelijk gewrichten en spieren net onder en boven het kniegewricht, zoals de voeten, heupen, bekken en rug, kunnen de veroorzaker zijn. Zo kan een onschuldig pijnlijke eksteroog onder de voet er voor zorgen dat er weken verkeerd gelopen wordt. Dit om de pijnlijke plek onder de voet te ontzien. Maar juist door het aangepast lopen, kan de knie overbelast raken. Het kniegewricht is deze vorm van belasting immers niet gewend.

Het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid is dus essentieel ter voorkoming van pijnklachten of blessures. Gelukkig is het lichaam in staat om de eigen belastbaarheid te vergroten door middel training.