MRI scan van de knie

Een MRI scan of MRI onderzoek (kortweg MRI) wordt gebruikt om een goed beeld te krijgen van letsel in de knie. Een MRI maakt afbeeldingen van het weefsel in de knie. MRI is één van de beste methoden om, zonder operatie, de knie te onderzoeken.

Wat is MRI

MRI staat voor Magnetic Resonance Imaging en is een beeldvormende techniek voor medische doeleinden. Een MRI kan al het weefsel in het lichaam in beeld brengen. De beelden worden gevormd door radiogolven in combinatie met een sterke magneet. Ze worden door een computer samengevoegd en omgevormd tot plaatjes. Het gebruik van radiogolven en een magneet is niet schadelijk voor het menselijk lichaam, dit in tegenstelling tot  röntgenfoto’s.

MRI bij knieklachten

Een orthopedisch chirurg kan met een MRI een knie beoordelen op:

Een MRI is een goed hulpmiddel, maar biedt geen 100% zekerheid. Uit onderzoek blijkt dat een lichamelijk onderzoek door een kniespecialist (zowel fysiotherapeutisch als orthopedisch), net zo goed is als een MRI onderzoek. Om deze reden wordt een MRI niet altijd ingezet. Vooral als het vermoeden bestaat dat een operatie toch nodig is om de schade te herstellen. Dat scheelt veel tijd voor de patiënt en bovendien zorgkosten.

MRI en meniscusklachten

Bij verdenkingen van een meniscusletsel kan een MRI aangevraagd worden. De uitslag toont weliswaar een aanwezig meniscusletsel, maar laat niet zien om welk type beschadiging het gaat (zie meniscus voor uitleg van de verschillende type meniscusscheuren). Omdat niet alle meniscusscheuren geopereerd worden, geeft de uitslag van de MRI hier geen doorslag (zie meniscusoperatie).

MRI scan

Tussen aanvraag en uitvoering van een MRI zit vaak tijd door een wachtlijst.

Hoe gaat een MRI in zijn werk?

Een MRI wordt uitgevoerd in een soort tunnel. De patiënt wordt liggend in deze tunnel  geschoven. Het is de bedoeling stil te liggen tijdens het onderzoek. Een beweging verstoort namelijk het beeld dat wordt gevormd en dat beïnvloed de uitkomst van het onderzoek. Als de scan start, worden geluiden hoorbaar. Dit is normaal. Vaak bestaat de mogelijkheid naar muziek te luisteren.

Voorbereiding

Voorafgaand aan een MRI wordt gecontroleerd of er metaal aanwezig is op, aan of in het lichaam. Omdat het MRI apparaat een grote magneet is, mogen er geen metalen voorwerpen in. Zelfs make-up wordt geadviseerd te verwijderen, hier zitten vaak metaaldeeltjes in. Dat geldt ook voor  gebitsprotheses en gehoorapparaten. Pacemakers, protheses, kunsthartkleppen en spiraaltjes kunnen een contra-indicatie zijn. Goud en vullingen van tanden zijn wel toegestaan.

Ook wordt gevraagd naar eventuele zwangerschap of het geven van borstvoeding. Een MRI wordt liever niet uitgevoerd in deze periode.

Contrastmiddel

Af en toe wordt een contrastmiddel toegediend om een beter beeld te krijgen van schade in het gewricht. Dit contrastmiddel wordt middels een injectie  in het gewricht gespoten. Het contrast zorgt ervoor dat weefsel beter zichtbaar wordt. Als dit wordt gebruikt, wordt dit vooraf besproken om eventuele allergische reacties uit te sluiten.

Na de MRI scan

Na de MRI wordt met de patiënt de uitslag besproken door de medisch specialist. Die stelt op basis van de uitslag een behandelplan voor. Dit kan zowel een operatie inhouden als ook een conservatieve behandeling (zonder operatie).