Knieschijfklachten komen veel voor. Ze worden ook wel patellofemoraalpijnsyndroom (PFPS) genoemd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. De behandeling bestaat voornamelijk uit training van de spieren. Dit kunnen zowel alle spieren van het been zijn als alleen de spieren rondom de knie.

De heup heeft grote invloed op de knie

De beweging van de heup heeft grote invloed op de beweging van de knie. Veel spieren lopen over zowel het heupgewricht als het kniegewricht heen. De oorzaak voor het patellofemoraal pijnsyndroom is niet duidelijk. Of de oorzaak te vinden is in de heupen is niet met zekerheid te zeggen. Het vermoeden dat de heup invloed heeft is er wel.

Trainen van de spieren

Het trainen van de spieren van de benen is al lange tijd de behandeling bij knieschijfklachten. Maar welke training nu beter is, was nog niet bekend. Vanuit groot onderzoek is nu gebleken dat het trainen van zowel de heup- als de kniespieren het meeste effect heeft. Zowel de pijn neemt meer af en het uitvoeren van dagelijkse activiteiten verbetert. Dit in vergelijking met het trainen van alleen de knie- of heupspieren

Het onderzoek heeft verschillende trainingsprogramma’s met elkaar vergeleken. Trainen van alleen de kniespieren, alleen de heupspieren en de combinatie ervan. De combinatie heeft dus duidelijk meer effect.

Geen toename van spierkracht

Wat wel opvallend is, is dat er geen toename van spierkracht was. Dit kan komen doordat de oefenprogramma’s die onderzocht zijn te kort waren. De meeste bedroegen slechts 6 weken. Terwijl spierkrachtverhoging pas na 8 tot 12 weken optreedt. Het effect zit dus niet in de spierkracht, maar voornamelijk de juiste aansturing van de spieren.

Trainingsprogramma bij knieschijfklachten

Het is dus niet nodig om een trainingsprogramma van 8 tot 12 weken te volgen. Een programma van 6 weken met 3x per week trainen werkt goed. Het programma moet zowel oefeningen hebben voor de heup- als de kniespieren.