Verminderde spierkracht van de benen bij jonge vrouwen geeft verhoogde kans op acuut knieletsel…?

Acuut knieletsel komt veelvuldig voor bij sporters. Hiervoor worden verschillende oorzaken aangegeven. De grootste risicogroep bestaat uit  jonge vrouwelijke sporters. Bij deze groep wordt veel vaker een gescheurde kruisband of ander acuut knieletsel gezien.

Verminderde kracht bovenbeen risicofactor voor acute knieblessure.

In Zweden heeft afgelopen jaren een onderzoek plaatsgevonden om te onderzoeken of spierkracht van de benen invloed heeft op het aantal acute knieblessures bij jonge vrouwen. Hieruit blijkt dat jonge vrouwen – met minder spierkracht dan het gemiddelde – vaker een acuut knieletsel oplopen. Onder acuut knieletsel wordt verstaan: voorste kruisband ruptuur, meniscusletsel, kraakbeenletsel of een breuk van het kniegewricht.

Gedurende dit onderzoek werd de kracht gemeten door een zogenoemde maximaaltest van de squat. Dit houdt in dat het gewicht dat met een squat kan worden geduwd de spierkracht bepaalt. Dit is een betrouwbare meting om kracht te testen.

In andere onderzoeken, waarbij spierkracht geen rol speelde op het risico van acute knieblessures bij vrouwen, was het onderzoek niet hetzelfde uitgevoerd. Vaak waren er grote verschillen in leeftijd binnen de onderzochte groep, maar ook in de meting van kracht bleken grote verschillen. Hier wordt het interessant. In veel onderzoeken wordt de kracht gemeten door gebruik te maken van een legpress of handheld dynamometer. De handheld dynamometer laten we buiten beschouwing omdat hier geïsoleerde spiergroepen worden gemeten.

Legpress VS squat

Bij zowel de legpress als een squat wordt eenzelfde soort beweging uitgevoerd. Het verschil is dat  de beweging op de legpress gestuurd wordt door het apparaat en bij een squat de sturing uit het lichaam moet komen. In beide gevallen wordt de geleverde kracht uitgedrukt in kilogrammen. Hoeveel kilogrammen kunnen de benen wegduwen? Ook al zijn de onderzoeken verschillend in populatie en onderzoeksopzet, het is bijzonder te noemen dat bij spierkracht op de legpress geen relatie is gevonden met acute knieblessures en bij spierkracht met de squat gemeten wel. Is het dan mogelijk om te stellen dat spierkracht een directe relatie heeft met acute knieblessures? Of komt er meer bij kijken dan alleen spierkracht?

Kracht en coördinatie?

Ik ben van mening dat het breder getrokken moet worden. Niet zozeer de verbetering in spierkracht maar de verbetering in algehele lichaamshouding en coördinatie. Bij een squat-beweging zijn de spieren die de meeste kracht genereren inderdaad de bovenbenen en de heupen. Maar zonder spierkracht in de romp wordt een squat vrij lastig uit te voeren. Terwijl dit voor een legpress minder noodzakelijk is. Daarnaast speelt coördinatie een uiterst belangrijke rol in sport. Coördinatie wordt in de trainingsleer gezien als de belangrijkste koppeling tussen krachttraining en sport. Gedurende een squat moet de coördinatie vele male groter zijn dan gedurende krachttraining op de legpress. Dit komt doordat tijdens de beweging op de legpress het apparaat de beweging coördineert. Tijdens een squat moet het lichaam dit zelf doen.

Mijn inziens gaat het dus niet om pure kracht van de benen, maar om de combinatie van spierkracht en coördinatie. Deze combinatie vermindert het risico op  het krijgen van acuut knieletsel

Augustsson SR, Ageberg, E; Weak lower extremity muscle strength is a risk factor for traumatic knee injury in youth female athletes; Br J sports Med 2017;51:380