Wat is de beste behandeling bij klachten aan de meniscus? Afgelopen jaren is hier veel in veranderd. Zo werd 20-30 jaar geleden de hele meniscus verwijderd. Dit gaf snel klachtenvermindering. Maar na verwijdering van de meniscus was de knie veel eerder versleten. Dit was uiteraard niet de bedoeling. Het beleid werd bijgesteld waardoor tijdens de operatie alleen het beschadigde gedeelte werd  verwijderd. Tot op de dag van vandaag worden klachten op deze manier nog behandeld. Gelukkig komt dit steeds minder voor. Tegenwoordig wordt een beschadigde meniscus zo min mogelijk geopereerd.

Een meniscus geeft de grootste bescherming voor het kraakbeen van de knie. Wanneer deze bescherming minder is, ontstaat vervroegde slijtage. Zelfs wanneer maar een klein gedeelte is verwijderd. Daarbij is duidelijk geworden dat niet-operatieve behandelingen net zo effectief zijn.

Niet-operatieve behandelingen voor meniscusklachten zijn;

  • Rust.
  • Gewichtsverlies bij overgewicht.
  • Fysiotherapie.
  • Oefentherapie.

Deze behandelingen zijn voor meniscusklachten door slijtage de aangewezen aanpak. In enkele gevallen wordt een knie toch geopereerd. Bijvoorbeeld wanneer de knie niet volledig kan strekken door een meniscusscheur. Of wanneer bovengenoemde behandelingen niet het gewenste effect hebben.

Hechten van de meniscus

Wanneer meniscusklachten acuut zijn ontstaan, kan een operatie wel zinvol zijn. Acute meniscusklachten ontstaan vaak tijdens sport of zware werkzaamheden. Door een zware belasting kan de meniscus een grote beschadiging oplopen. Het beschadigde stuk kan klem komen te zitten, waardoor de knie niet meer kan bewegen. Wanneer hiervan sprake is, wordt de knie toch geopereerd. Hierbij is de operatietechniek veranderd. In plaats van de meniscus te verwijderen, wordt deze gehecht. Door het hechten behoudt de meniscus zijn functie om het kraakbeen te beschermen.

Of een meniscus gehecht wordt is dus afhankelijk van de mate van beschadiging. Er zijn verschillende meniscusscheuren te onderscheiden:

  • Lengtescheur.
  • Dwarse scheur.
  • Flapscheur.
  • Bucket handle scheur (de scheur lijkt op een handvat van een emmer en is omklapbaar).

De flapscheur en bucket handle scheur zijn beschadigingen die het vaakst gehecht worden (zie afbeelding). Bij beide beschadigingen is een gedeelte van de meniscus losgekomen van het onderbeen. Hierdoor ontstaat een ‘flap’ die klem kan komen te zitten in het kniegewricht.

Samengevat worden meniscusklachten op dit moment eerst behandeld door fysiotherapie. Alleen wanneer de knie niet goed kan bewegen, wordt er geopereerd en wordt de meniscus gehecht. Een meniscusoperatie waarbij een gedeelte wordt verwijderd, wordt zo min mogelijk gedaan. Het risico op vervroegde slijtage is daarbij te groot.

Behandeling fysiotherapie bij meniscusklachten

In de meeste gevallen worden meniscusklachten tegenwoordig behandeld door fysiotherapie. Maar wat doet een fysiotherapeut dan? Een belangrijk punt is het adviseren en begeleiden. Daarnaast informatie geven over het beloop en advies over wat men wel en niet mag doen. Een fysiotherapeut kan ervoor zorgen dat een knie weer goed beweegt. Vooral door mobilisatietechnieken en het juist aanleren van bewegingen. Ook het trainen van de knie is belangrijk. Hierbij zijn verschillende aspecten van belang zoals stabiliteit, kracht en coördinatie. Al deze aspecten worden getraind. Welk aspect het belangrijkste is, is voor iedere voetballer weer verschillend.